Spis treści

Tom 19, Numer 1, 1957

STRONA TYTUŁOWA

ZER
1957; 19(1):1-1

ICID: 1223833
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
1957; 19(1):2-2

ICID: 1223834
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OD REDAKCJI

ZER
1957; 19(1):3-4

ICID: 1223835
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

O ZMIANĘ NIEKTÓRYCH PROPORCJI W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ UMOŻLIWAJĄCĄ ROZWÓJ ROLNICTWA 

Eugeniusz Gorzelak
ZER
1957; 19(1):AR5-17

ICID: 1223836
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROBLEM PRZELUDNIENIA AGRARNEGO W POLSCE 

Irena Kowalska
ZER
1957; 19(1):AR18-32

ICID: 1223837
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRODUKCJI GLOBALNEJ I JEJ PODZIAŁU W CHŁOPSKIEJ GOSPODARCE LAT 1951-1954 

Zygmunt Kozłowski
ZER
1957; 19(1):AR37-63

ICID: 1223838
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOSZTY WŁASNE I OPŁACALNOŚĆ RODUKCJI PODSTAWOWYCH ARTYKUŁÓW 

Zdzisław Grochowski
ZER
1957; 19(1):AR64-74

ICID: 1223839
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZMIANY W PRODUKCJI ROLNICZEJ W EUROPEJSKICH KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ 

Bolesław Strużek
ZER
1957; 19(1):AR75-84

ICID: 1223840
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRZEKŁADY, RECENZJE, SERWISY. Z DOŚWIADCZEŃ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY ROLNICZEJ I METOD ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWAMI ROLNYMI W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ 

Anna Szemberg
ZER
1957; 19(1):RE85-100

ICID: 1223841
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZWIĄZKI ZAWODOWE NRF DYSKUTUJĄ O PROBLEMACH AGRARNYCH 

Edmund Antkowiak
ZER
1957; 19(1):RE101-109

ICID: 1223900
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROBLEMY RÓLNICTWA INDII 

Anna Szemberg
ZER
1957; 19(1):RE110-112

ICID: 1223901
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA W HADZE 

Michał Kosieradzki
ZER
1957; 19(1):RE113-115

ICID: 1223903
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CENY PORÓWNYWALNE W ROLNICTWIE 

Eugeniusz Gorzelak
ZER
1957; 19(1):KR116-118

ICID: 1223904
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE 

Andrzej Romanow
ZER
1957; 19(1):KR124-131

ICID: 1223906
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI SEKCJI EKONOMII ROLNICTWA PRZY WARSZAWSKIM ODDZIALE PTE 

Józef Okuniewski
ZER
1957; 19(1):132-133

ICID: 1223908
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
1957; 19(1):134-137

ICID: 1223909
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS