Spis treści

Tom 5, Numer 3-4, 1953

STRONA TYTUŁOWAZER
1953; 5(3-4):1-1
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
1953; 5(3-4):2-2

ICID: 1222940
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

O TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM ZNACZENIU PODZIAŁU POLSKI NA REJONY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA 

J. Tepicht
ZER
1953; 5(3-4):AR3-34

ICID: 1222941
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE REJONY ROLNICTWA W POLSCE 

B. Galęski, A. Szemberg
ZER
1953; 5(3-4):AR43-107

ICID: 1222942
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

POCZĄTKI KAPITALISTYCZNEGO ROZWARSTWIENIA WSI NA ZIEMIACH POLSKICH 

B. Strużek
ZER
1953; 5(3-4):AR108-116

ICID: 1222944
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ANALIZA ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ PRZEZ GMINNE SPÓŁDZIELNIE „SAMOPOMOC CHŁOPSKA" - NA PRZYKŁADZIE PRACY DWÓCH PRZODUJĄCYCH PZGS  

A. Romanow
ZER
1953; 5(3-4):AR117-128

ICID: 1222945
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRZEDMOWA DO PRACY DR RYSZARDA MANTEUFFLA PT. „PROJEKTOWANIE ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTW PGR" 

T. Rychlik
ZER
1953; 5(3-4):129-144

ICID: 1222946
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAGADNIENIE KOSZTÓW WŁASNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

E. Jeleński
ZER
1953; 5(3-4):144-160

ICID: 1222947
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ANALIZA NORM PRACY I ZALICZANIA DNIÓWEK OBRACHUNKOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH 

J. Frąk, R. Kubiczek
ZER
1953; 5(3-4):161-197

ICID: 1222949
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

O WŁAŚCIWĄ KLASYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ ORAZ OCENĘ WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH 

M. Kwiecień
ZER
1953; 5(3-4):198-230

ICID: 1222951
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS