Spis treści

Tom 4, Numer 2, 1953

STRONA TYTUŁOWA 

ZER
1953; 4(2):1-1

ICID: 1222790
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
1953; 4(2):2-2

ICID: 1222797
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NIEKTÓRE PROBLEMY KOJARZENIA INTERESÓW OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH 

S. Paśko
ZER
1953; 4(2):AR3-18

ICID: 1222800
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KILKA UWAG O PRACY GMINNYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

B. Gałęzki
ZER
1953; 4(2):AR19-25

ICID: 1222803
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

O KAPITALISTYCZNYM CHARAKTERZE PRYWATNEGO KREDYTU NA WSI

Z. Kozłowski
ZER
1953; 4(2):AR26-48

ICID: 1222804
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

W SPRAWIE PEWNEGO BŁĘDU W OPERATYWNYM PLANOWANIU PRACY I OBLICZANIU JEJ WYDAJNOŚCI W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

R. Manteuffel
ZER
1953; 4(2):AR49-51

ICID: 1222808
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA TRAKTORÓW W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

S. Fiutowski, S. Tapuach
ZER
1953; 4(2):AR52-65

ICID: 1222828
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANOWYCH KOSZTÓW WŁASNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH ZESPOŁÓW PGR 

A. Romanow
ZER
1953; 4(2):AR66-85

ICID: 1222829
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW SPOSOBU ROZDZIELANIA KOSZTÓW POŚREDNICH NA WYNIK OBLICZEŃ JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW WŁASNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

E. Jeleński
ZER
1953; 4(2):AR86-99

ICID: 1222830
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DYSKUSJA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ NA POSIEDZENIU KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ZER
1953; 4(2):AR99-109

ICID: 1222832
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA PRZEDMIOTU EKONOMIK SZCZEGÓŁOWYCH 

A. Jemieljanow
ZER
1953; 4(2):a110-122

ICID: 1222831
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

O PRZEDMIOCIE EKONOMIKI SOCJALISTYCZNEGO ROLNICTWA 

G. Romanczenko
ZER
1953; 4(2):AR123-129

ICID: 1222833
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS