Spis treści

Tom 348, Numer 3, 2016

STRONA REDAKCYJNA 

ZER
2016; 348(3):1-1

ICID: 1218282
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2016; 348(3):1-1

ICID: 1219899
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2016; 348(3):2-2

ICID: 1218283
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2016; 348(3):2-2

ICID: 1221905
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROLNICTWA I KONSUMENTÓW ŻYWNOŚCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ WYNIKAJĄCE Z EWENTUALNEGO POROZUMIENIA TTIP 

Julian Krzyżanowski
ZER
2016; 348(3):AR3-23

ICID: 1218192
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Julian Krzyżanowski
ZER
2016; 348(3):AR3-22

ICID: 1219920
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZAGROŻENIA PRZYRODNICZO-KLIMATYCZNE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH NA TLE ICH SYTUACJI DOCHODOWEJ 

Wojciech Józwiak
ZER
2016; 348(3):AR24-40

ICID: 1218188
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Wojciech Józwiak
ZER
2016; 348(3):AR24-39

ICID: 1219917
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

FEDERALIZM FISKALNY A ROZWÓJ WIEJSKI 

Jacek Kulawik
ZER
2016; 348(3):AR41-66

ICID: 1218197
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jacek Kulawik
ZER
2016; 348(3):AR41-65

ICID: 1219921
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KIERUNKI ROZWOJU MIEJSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH W KRAJACH ROZWINIĘTYCH − NA PRZYKŁADZIE ZAGŁĘBIA RUHRY (NIEMCY) ORAZ METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ (POLSKA) 

Wojciech Sroka, Adam Wąs, Bernd Pölling
ZER
2016; 348(3):AR67-82

ICID: 1218275
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Wojciech Sroka, Adam Wąs, Bernd Pölling
ZER
2016; 348(3):AR67-90

ICID: 1219925
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Artiom Volkov, Jolanta Droždz
ZER
2016; 348(3):AR93-105

ICID: 1218280
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WSPARCIE MŁODYCH ROLNIKÓW JAKO ELEMENT POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Mieczysław Adamowicz, Adam Szepeluk
ZER
2016; 348(3):AR106-128

ICID: 1218186
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Mieczysław Adamowicz, Adam Szepeluk
ZER
2016; 348(3):AR106-127

ICID: 1219926
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MODELE SKUTKÓW WPROWADZENIA RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W POLSCE 

Mirosław Wasilewski, Marzena Ganc, Magdalena Mądra-Sawicka
ZER
2016; 348(3):AR129-142

ICID: 1218281
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Mirosław Wasilewski, Marzena Ganc, Magdalena Mądra-Sawicka
ZER
2016; 348(3):AR129-141

ICID: 1220481
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NAKŁADY INWESTYCYJNE W ROLNICTWIE POLSKIM 

Jan Pawlak
ZER
2016; 348(3):AR143-158

ICID: 1218273
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jan Pawlak
ZER
2016; 348(3):AR143-158

ICID: 1220537
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

STRESZCZENIE ROZPRAW DOKTORSKICH: ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W PODREGIONIE PILSKIM PRZED I PO AKCESJI POLSKI DO UE (1996-2010) 

Joanna Srońska-Ziemann
ZER
2016; 348(3):159-166

ICID: 1218279
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA: EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE 

Marek Kłodziński
ZER
2016; 348(3):RE167-171

ICID: 1218190
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS