Spis treści

Tom 347, Numer 2, 2016

STRONA REDAKYJNA 

ZER
2016; 347(2):1-1

ICID: 1203544
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2016; 347(2):1-1

ICID: 1208968
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI 

ZER
2016; 347(2):2-2

ICID: 1203545
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2016; 347(2):2-2

ICID: 1208971
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CZYNNIKI WARTOŚCI ZIEMI ROLNEJ W KONTEKŚCIE ZRÓŻNICOWANYCH FUNKCJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

Bazyli Czyżewski, Radosław Trojanek
ZER
2016; 347(2):3-25

ICID: 1203336
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Bazyli Czyżewski, Radosław Trojanek
ZER
2016; 347(2):AR3-25

ICID: 1207411
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW ROZDYSPONOWANIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA NA STRUKTURĘ GOSPODARSTW ROLNYCH W LATACH 1996-2010

Włodzimierz Dzun
ZER
2016; 347(2):26-51

ICID: 1203339
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Włodzimierz Dzun
ZER
2016; 347(2):AR26-51

ICID: 1207407
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DYLEMATY BUDŻETOWEGO WSPIERANIA INWESTYCJI ROLNICZYCH

Jacek Kulawik
ZER
2016; 347(2):52-72

ICID: 1203341
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jacek Kulawik
ZER
2016; 347(2):AR52-72

ICID: 1207416
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

POLSKIE GOSPODARSTWA ROŚLINNE NA TLE GOSPODARSTW WYBRANYCH KRAJÓW

Wojciech Ziętara, Marek Zieliński
ZER
2016; 347(2):73-95

ICID: 1203343
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Wojciech Ziętara, Marek Zieliński
ZER
2016; 347(2):AR73-95

ICID: 1208087
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA SFERĘ WYTWARZANIA – UJĘCIE MODELOWE

Adrian Sadłowski
ZER
2016; 347(2):96-123

ICID: 1203370
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Adrian Sadłowski
ZER
2016; 347(2):AR96-123

ICID: 1208697
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

FOOD SOVEREIGNTY, FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC CHALLENGES

Bernardo Reynolds Pacheco de Carvalho
ZER
2016; 347(2):124-142

ICID: 1203378
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

VAT W FUNKCJONOWANIU GOSPODARSTW ROLNYCH W LATACH 2010-2013

Grażyna Nachtman, Izabela Cholewa
ZER
2016; 347(2):143-161

ICID: 1203389
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Grażyna Nachtman, Izabela Cholewa
ZER
2016; 347(2):AR143-161

ICID: 1208706
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2014 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY

Aldona Skarżyńska, Konrad Jabłoński
ZER
2016; 347(2):162-180

ICID: 1203396
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Aldona Skarżyńska, Konrad Jabłoński
ZER
2016; 347(2):AR162-179

ICID: 1208941
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WŁODZIMIERZ DZUN: GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH W PROCESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ I INTEGRACJI Z UE

Henryk Runowski
ZER
2016; 347(2):RE181-189

ICID: 1203548
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Międzynarodowa konferencja naukowa: AGRARIAN PERSPECTIVES XXIV. AND 25TH ANNUAL CONFERENCE OF THE AUSTRIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ECONOMICS GLOBAL AGRIBUSINESS AND RURAL ECONOMY (16-18.09.2015, PRAGA, CZECHY).

Justyna Góral, Joanna Pawłowska-Tyszko, Michał Soliwoda
ZER
2016; 347(2):KR190-199

ICID: 1203546
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

VIII MIĘDZYNARODOWE FORUM FINANSOWO-BANKOWE PT. UWARUNKOWANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH 

Magdalena Mądra-Sawicka, Teresa Domańska
ZER
2016; 347(2):KR200-207

ICID: 1203547
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS