Spis treści

Tom 346, Numer 1, 2016

STRONA REDAKCYJNA

ZER
2016; 346(1):1-1

ICID: 1196724
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2016; 346(1):1-1

ICID: 1197397
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2016; 346(1):2-2

ICID: 1196725
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2016; 346(1):2-2

ICID: 1197429
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

REGULACJE ŚRODOWISKOWE I INNOWACJE A KONKURENCYJNOŚĆ

Jacek Kulawik
ZER
2016; 346(1):AR3-21

ICID: 1196358
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jacek Kulawik
ZER
2016; 346(1):AR3-21

ICID: 1197433
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OKREŚLANIE ZASIĘGU GEOGRAFICZNEGO RYNKU CUKRU Z WYKORZYSTANIEM METODY ELZINGA−HOGARTY

Michał Pietrzak, Monika Roman, Marcin Mucha
ZER
2016; 346(1):22-41

ICID: 1196359
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Michał Pietrzak, Monika Roman, Marcin Mucha
ZER
2016; 346(1):AR22-40

ICID: 1198258
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Wojciech Józwiak, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara
ZER
2016; 346(1):AR41-55

ICID: 1198890
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SUSZE A SYTUACJA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Wojciech Józwiak, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara
ZER
2016; 346(1):42-56

ICID: 1196361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka
ZER
2016; 346(1):AR56-78

ICID: 1198571
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OCENA REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA WSPÓŁZALEŻNOŚCI CZYNNIKÓW PRZYRODNICZYCH I ORGANIZACYJNO-PRODUKCYJNYCH W POLSKIM ROLNICTWIE 

Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka
ZER
2016; 346(1):57-79

ICID: 1199467
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jan Pawlak
ZER
2016; 346(1):AR78-94

ICID: 1199083
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WARTOŚĆ PRODUKCJI A NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE

Jan Pawlak
ZER
2016; 346(1):AR80-96

ICID: 1196365
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Nina Koteva
ZER
2016; 346(1):AR97-118

ICID: 1196367
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-PRAWNE I OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE ROLNICZE W POLSCE

Piotr Sulewski, Edward Majewski, Adam Wąs, Magdalena Szymańska, Agata Malak-Rawlikowska, Aleksandra Fraj, Adrian Trząski, Andrzej Wiszniewski, Marek Amrozy
ZER
2016; 346(1):119-143

ICID: 1196369
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Piotr Sulewski, Edward Majewski, Adam Wąs, Magdalena Szymańska, Agata Malak-Rawlikowska, Aleksandra Fraj, Adrian Trząski, Andzrzej Wiszniewski, Marek Amrozy
ZER
2016; 346(1):MI119-142

ICID: 1199470
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Agnieszka Biernat-Jarka
ZER
2016; 346(1):AR143-152

ICID: 1199468
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DOBRA PUBLICZNE W ROLNICTWIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Agnieszka Biernat-Jarka
ZER
2016; 346(1):144-154

ICID: 1196370
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Agata Żak
ZER
2016; 346(1):MI153-162

ICID: 1199473
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A ZMIANY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I ICH WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

Agata Żak
ZER
2016; 346(1):155-166

ICID: 1196371
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

NATALIA PAWLICH I OLGA KARAJOMA: ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZAMI NA OBSZARACH PRZYRODY CHRONIONEJ 

Bogusław Ślusarczyk
ZER
2016; 346(1):RE183-187

ICID: 1196730
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SYSTEMS ANALYSIS 2015 

Józef Stanislaw Zegar
ZER
2016; 346(1):KR188-192

ICID: 1196731
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

BIBLIOGRAFIA 

ZER
2016; 346(1):BI193-195

ICID: 1196732
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS