Spis treści

Tom 345, Numer 4, 2015

STRONA REDAKCYJNA

ZER
2015; 345(4):1-1

ICID: 1184600
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2015; 345(4):1-1

ICID: 1185616
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2015; 345(4):2-2

ICID: 1184601
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2015; 345(4):2-2

ICID: 1185617
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WYRÓWNYWANIE POZIOMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE DO POZIOMU INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Julian Krzyżanowski
ZER
2015; 345(4):AR3-15

ICID: 1184577
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Julian Krzyżanowski
ZER
2015; 345(4):AR3-15

ICID: 1185613
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZNACZENIE FUNDUSZY PUBLICZNYCH W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH W POLSCE (NA PRZYKŁADZIE PODKARPACIA)

Dariusz Kusz
ZER
2015; 345(4):AR16-37

ICID: 1184581
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Dariusz Kusz
ZER
2015; 345(4):AR16-37

ICID: 1185615
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

GLOBALNE I EUROPEJSKIE DETERMINANTY WPR

Jacek Kulawik
ZER
2015; 345(4):AR38-58

ICID: 1184585
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jacek Kulawik
ZER
2015; 345(4):AR38-57

ICID: 1185614
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CENY CUKRU W POLSCE I ICH DETERMINANTY

Mariusz Hamulczuk, Piotr Szajner
ZER
2015; 345(4):AR59-80

ICID: 1184587
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Mariusz Hamulczuk, Piotr Szajner
ZER
2015; 345(4):AR59-79

ICID: 1185611
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Branko Mihajlović, Drago Cvijanović, Predrag Vuković
ZER
2015; 345(4):AR81-93

ICID: 1184588
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2012-2014

Jan Pawlak
ZER
2015; 345(4):94-104

ICID: 1184590
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jan Pawlak
ZER
2015; 345(4):94-104

ICID: 1186241
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

TRWAŁOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W LATACH 2010-2013

Grażyna Nachtman
ZER
2015; 345(4):105-125

ICID: 1184591
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Grażyna Nachtman
ZER
2015; 345(4):AR105-125

ICID: 1186240
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA WIELKOTOWAROWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Justyna Góral
ZER
2015; 345(4):126-134

ICID: 1184736
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

AGNIESZKA SAPA: HANDEL ROLNO-ŻYWNOŚCIOWY REGIONALNYCH UGRUPOWAŃ INTEGRACYJNYCH. PODONIEŃSTWA I RÓŻNICE

Dorota Czykier-Wierzba
ZER
2015; 345(4):RE135-140

ICID: 1184734
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMIC CHALLENGES IN ENLARGED EUROPE (14-16.06.2015, TALLIN, ESTONIA).

Justyna Góral, Michał Soliwoda
ZER
2015; 345(4):KR141-147

ICID: 1184739
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS