Spis treści

Tom 344, Numer 3, 2015

STRONA REDAKCYJNA

ZER
2015; 344(3):1-1

ICID: 1167208
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2015; 344(3):1-1

ICID: 1168283
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2015; 344(3):2-2

ICID: 1167209
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2015; 344(3):2-2

ICID: 1168284
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OPŁACALNOŚĆ SUBSTYTUCJI NAWOZÓW MINERALNYCH ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W PROCESIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Dionizy Niezgoda
ZER
2015; 344(3):AR3-18

ICID: 1167207
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Dionizy Niezgoda
ZER
2015; 344(3):AR3-18

ICID: 1168285
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WYBRANE PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

Jacek Kulawik
ZER
2015; 344(3):AR19-47

ICID: 1167235
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SELECTED PROBLEMS OF WORLD AGRICULTURE

Jacek Kulawik
ZER
2015; 344(3):AR19-46

ICID: 1168730
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Włodzimierz Dzun
ZER
2015; 344(3):AR47-70

ICID: 1168475
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW UTWORZENIA I ROZDYSPONOWANIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SP NA STRUKTURĘ GOSPODARSTW ROLNYCH 

Włodzimierz Dzun
ZER
2015; 344(3):AR48-72

ICID: 1167224
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Ewa Koloszycz, Michał Świtłyk
ZER
2015; 344(3):AR71-85

ICID: 1168478
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MAŁE GOSPODARSTWA MLECZNE – PERSPEKTYWA DOCHODÓW PO 2015 R. 

Ewa Kołoszycz, Michał Świtłyk
ZER
2015; 344(3):AR73-87

ICID: 1167229
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Joanna Bereżnicka
ZER
2015; 344(3):AR86-97

ICID: 1168362
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KONCENTRACJA KAPITAŁU A EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA GOSPODARSTW RODZINNYCH 

Joanna Bereżnicka
ZER
2015; 344(3):AR88-100

ICID: 1167219
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Orest Furdychko, Natalia Gnativ
ZER
2015; 344(3):AR101-111

ICID: 1167228
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DYLEMATY WOKÓŁ WYMIARU FINANSOWEGO ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODARSTW ROLNICZYCH 

Michał Soliwoda
ZER
2015; 344(3):MI112-128

ICID: 1167245
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Michał Soliwoda
ZER
2015; 344(3):MI112-127

ICID: 1169144
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Grażyna Nachtman
ZER
2015; 344(3):MI128-146

ICID: 1169143
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

GOSPODARSTWA ŁĄCZĄCE EKOLOGICZNE I KONWENCJONALNE METODY PRODUKCJI NA TLE EKOLOGICZNYCH 

Grażyna Nachtman
ZER
2015; 344(3):MI129-147

ICID: 1167241
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

UWARUNKOWANIA I EKONOMICZNE SKUTKI STOSOWANIA SYSTEMÓW JAKOŚCI W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE MIĘSA WIEPRZOWEGO 

Sławomir Stec
ZER
2015; 344(3):148-155

ICID: 1168338
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZIEMIA ROLNICZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W WARUNKACH EWOLUCJI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 

Anna Matuszczak
ZER
2015; 344(3):RE156-162

ICID: 1168327
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SUBSYDIOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GOSPODARCE RYNKOWEJ. DOŚWIADCZENIA POLSKI 

Dorota Czykier-Wierzba
ZER
2015; 344(3):RE163-167

ICID: 1168325
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ NT. TWORZENIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA AUDYTU I CONSULTINGU. UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU REWIZJI FINANSOWEJ W POLSCE 

Teresa Domańska
ZER
2015; 344(3):KR168-173

ICID: 1168334
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS