Spis treści

Tom 334, Numer 1, 2013

STRONA REDAKCYJNA  

ZER
2013; 334(1):1-1

ICID: 1156513
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TERŚCI

ZER
2013; 334(1):2-2

ICID: 1156514
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OBRÓT ZIEMIĄ A PRZEMIANY AGRARNE W INDYWIDUALNYM ROLNICTWIE 

Alina Sikorska
ZER
2013; 334(1):AR8-21

ICID: 1153497
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MODEL ROZWOJU ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE EFEKTÓW REALIZACJI WPR  

Marek Wigier
ZER
2013; 334(1):AR22-41

ICID: 1153498
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KIERUNKI I ZAKRES WSPARCIA INWESTYCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W LATACH 2014 – 2020 

Wojciech Józwiak, Wojkciech Ziętara
ZER
2013; 334(1):AR42-58

ICID: 1153499
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH 2007-2011

Monika Krawiec
ZER
2013; 334(1):AR59-72

ICID: 1153500
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZRÓWNOWAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE OBJĘTYCH FADN
 

Wioletta Wrzaszcz
ZER
2013; 334(1):AR73-90

ICID: 1153501
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WSPÓLNOTOWA TYPOLOGIA GOSPODARSTW ROLNYCH PO ZMIANIE W 2010 ROKU

Lech Goraj, Monika Bocian, Izabela Cholewa
ZER
2013; 334(1):MI91-103

ICID: 1153633
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Krystyna Szybiga
ZER
2013; 334(1):MI104-117

ICID: 1153635
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

GOSPODARSTWA MLECZNE W PERSPEKTYWIE LIBERALIZACJI POLITYKI ROLNEJ UE W LATACH 2014-2020

Andrzej Parzonko
ZER
2013; 334(1):MI118-132

ICID: 1153637
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS