Spis treści

Tom 335, Numer 2, 2013

STRONA REDAKCYJNA  

ZER
2013; 335(2):1-1

ICID: 1156508
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2013; 335(2):2-2

ICID: 1156512
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROBLEMY OBIEKTYWIZACJI KRYTERIÓW DYSTRYBUCJI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W UE 

Adam Kagan, Jacek Kulawik, Renata Płonka, Barbara Wieliczko
ZER
2013; 335(2):AR3-21

ICID: 1153353
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZASTOSOWANIE METODY TOPSIS DO OCENY SYTUACJI FI NANSOWEJ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Joanna Stanisławska
ZER
2013; 335(2):AR22-37

ICID: 1153357
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH – STAN I KIERUNKI ROZWOJU

Wojciech Ziętara, Jolanta Sobierajewska
ZER
2013; 335(2):AR38-57

ICID: 1153361
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI I CEN WOŁOWINY W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Danuta Zawadzka
ZER
2013; 335(2):AR58-69

ICID: 1153366
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PLURIACTIVITY IN AGRICULTURAL FAMILIES IN POLAND. STATUS QUO AND TRENDS OF CHANGES IN 2005-2010 

Marta Błąd
ZER
2013; 335(2):AR71-84

ICID: 1153368
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE 

Marek Gałązka
ZER
2013; 335(2):MI85-102

ICID: 1153479
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CENY OLEJU NAPĘDOWEGO A KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN W ROLNICTWIE
 

Jan Pawlak
ZER
2013; 335(2):MI103-113

ICID: 1153483
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

EMISJIA AMONIAKU Z ROLNICTWA W POLSCE 

Andrzej Sapek
ZER
2013; 335(2):MI114-123

ICID: 1153484
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2011 ROKU - WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY
 

Aldona Skarżyńska, Konrad Jabłoński
ZER
2013; 335(2):AR124-143

ICID: 1153486
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS