Spis treści

Tom 336, Numer 3, 2013

STRONA REDAKCYJNA  

ZER
2013; 336(3):1-1

ICID: 1156505
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2013; 336(3):2-2

ICID: 1156506
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

FUZJE I PRZEJĘCIA W ŚWIATOWYM SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM NA TLE WAHAŃ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 

Szczepan Figiel, Justyna Kufel
ZER
2013; 336(3):AR3-24

ICID: 1153007
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH 

Jacek Kulawik, Renata Płonka
ZER
2013; 336(3):AR25-43

ICID: 1153013
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

FACTORS AFFECTING CHANGES IN THE PRICES AND FARMERS’ INCOMES IN PIG MARKET IN POLAND 

Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko
ZER
2013; 336(3):AR44-66

ICID: 1153014
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZMIENNOŚĆ CENOWA ZBÓŻ I JEJ WPŁYW NA STABILNOŚĆ CEN PRODUKTÓW W PODMIOTACH SEKTORA ZBOŻOWEGO W POLSCE
 

Michał Jerzak, Joanna Florek
ZER
2013; 336(3):AR67-82

ICID: 1153015
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE POLSKIM  

Jan Pawlak
ZER
2013; 336(3):AR82-98

ICID: 1153017
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW INTEGRACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW NA EFEKTYWNOŚĆ SEKTORA PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 

Sebastian Jarzębowski
ZER
2013; 336(3):AR99-111

ICID: 1153019
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

STRUKTURA WYDATKÓW I POZIOM KONSUMPCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE I W NIEMCZECH 

Małgorzata Kołodziejczak
ZER
2013; 336(3):MI112-123

ICID: 1153278
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

REGIONALNA KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 

Barbara Grzybowska
ZER
2013; 336(3):MI124-137

ICID: 1153283
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ROZWÓJ AGROBIZNESU NA RYNKACH UNIJNYM I GLOBALNYM W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ 

Renata Grochowska
ZER
2013; 336(3):MI138-142

ICID: 1153286
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

METODY WYCENY DÓBR NIERYNKOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

Mariusz Maciejczak, Paweł Grzelak
ZER
2013; 336(3):MI143-150

ICID: 1153290
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

STANDARDOWA PRODUKCJA W KONTEKŚCIE WSPÓLNOTOWEJ TYPOLOGII GOSPODARSTW ROLNYCH

Monika Bocian, Izabela Cholewa
ZER
2013; 336(3):MI151-160

ICID: 1153295
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS