Spis treści

Tom 338, Numer 1, 2014

STRONA REDAKCYJNA  

ZER
2014; 338(1):1-1

ICID: 1156500
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2014; 338(1):2-2

ICID: 1156501
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROBLEM GEOGRAFICZNEGO ZAKRESU RYNKÓW/SEKTORÓW W DOBIE GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI

Michał Pietrzak
ZER
2014; 338(1):AR3-21

ICID: 1153752
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WYBRANE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMÓW ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH

Jacek Kulawik
ZER
2014; 338(1):AR22-38

ICID: 1153743
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

„NOWE ZAZIELENIENIE” WPR I JEGO WPŁYW NA WYNIKI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH

Stefania Czekaj, Edward Majewski, Adam Wąs
ZER
2014; 338(1):AR39-56

ICID: 1153761
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PODEJŚCIE BEHAWIORALNE I EKSPERYMENT EKONOMICZNY W FINANSACH ROLNICTWA 

Michał Soliwoda
ZER
2014; 338(1):AR57-77

ICID: 1153757
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANEGO MODELU LOGITOWEGO
W ANALIZIE RENTOWNOŚCI BRANŻ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 

Zbigniew Gołaś, Izabela Kurzawa
ZER
2014; 338(1):AR78-96

ICID: 1153725
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SKALA PRODUKCJI, EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW WYSPECJALIZOWANYCH W PRODUKCJI MLEKA  

Wojciech Ziętara, Marcin Adamski
ZER
2014; 338(1):97-115

ICID: 1153933
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SITUATION IN THE CZECH AGRICULTURE AFTER 9 YEARS OF EU ACCESSION – A RESEARCH POSITION TO STRATEGIC CHALLENGES FOR A FUTURE POLICY AFTER 2013

Jan Šlajs, Tomáš Doucha
ZER
2014; 338(1):AR116-127

ICID: 1153930
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

UDZIAŁ POLSKICH EKONOMISTÓW ROLNYCH W KONGRESACH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNYCH

Stanisław Paszkowski
ZER
2014; 338(1):128-145

ICID: 1153938
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPOŻYCIE MLEKA W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW 

Jadwiga Seremak-Bulge, Magdalena Bodył
ZER
2014; 338(1):MI146-158

ICID: 1153943
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MAŁOPOLSKIE PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JAKO INSTRUMENT OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO WSI

Zofia Sawicka
ZER
2014; 338(1):MI160-169

ICID: 1153941
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS