Spis treści

Tom 340, Numer 3, 2014

STRONA REDAKCYJNA

ZER
2014; 340(3):1-1

ICID: 1156495
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TERŚCI

ZER
2014; 340(3):2-2

ICID: 1156496
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SUBSYDIA I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA A TYP PRODUKCYJNY GOSPODARSTW OSÓB FIZYCZNYCH 

Jacek Kulawik, Renata Płonka
ZER
2014; 340(3):AR3-19

ICID: 1152582
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZMIANY STRUKTURALNE W  GOSPODARSTWACH OSÓB PRAWNYCH W OKRESIE PRZED I PO -AKCESYJNYM (LATA 1996-2010)

Włodzimierz Dzun
ZER
2014; 340(3):AR20-44

ICID: 1152579
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OCENA PROCESÓW REPRODUKCJI MAJĄTKU GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ (FADN)

Aleksander Grzelak
ZER
2014; 340(3):AR45-640

ICID: 1152581
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OBLIGACJE KATASTROFICZNE JAKO FINANSOWY INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM - PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA W SEKTORZE ROLNYM

Michał Soliwoda
ZER
2014; 340(3):AR65-83

ICID: 1152583
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DISTRIBUTIONAL AND INCOME EFFECTS OF DIRECT PAYMENTS
UNDER THE NEW CAP – THE CASE OF GERMANY 

Werner Kleinhanss
ZER
2014; 340(3):AR84-94

ICID: 1152584
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPECYFIKA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO JAKO "PROBLEMU BEZ ROZWIĄZANIA"

Renata Grochowska
ZER
2014; 340(3):MI95-106

ICID: 1152585
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

MODEL OTWARTYCH INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM  – SKALA I ZNACZENIE ZJAWISKA

Małgorzata Juchniewicz
ZER
2014; 340(3):MI107-118

ICID: 1152588
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

EKONOMICZNE SKUTKI DEREGULACJI RYNKU MLEKA ORAZ REFORMY WPR W POLSKICH GOSPODARSTWACH MLECZNYCH W LATACH 2014-2020 

Ewa Kołoszycz, Artur Wilczyński
ZER
2014; 340(3):MI119-135

ICID: 1152590
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

OPTIMUM KAPITAŁOWE W OCENIE RENTOWNOŚCI WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MIĘSNEJ 

Joanna Bereżnicka, Tomasz Pawlonka
ZER
2014; 340(3):MI136-153

ICID: 1152592
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS