Spis treści

Tom 341, Numer 4, 2014

STRONA REDAKCYJNA

ZER
2014; 341(4):1-1

ICID: 1156399
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2014; 341(4):2-2

ICID: 1156404
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

EKSPORT ROLNO-SPOŻYWCZY A BUDŻET PAŃSTWA I DŁUG PUBLICZNY

Mariusz Hamulczuk, Jacek Kulawik, Robert Mroczek, Wiesław Łopaciuk, Iwona Szczepaniak, Barbara Wieliczko
ZER
2014; 341(4):AR7-30

ICID: 1152233
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DYLEMATY W DEFINIOWANIU RODZINNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Alina Sikorska
ZER
2014; 341(4):AR31-49

ICID: 1152313
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE W OSTATNIM 10-LECIU NA TLE ROLNICTWA UE

Jan Kuś, Mariusz Matyka
ZER
2014; 341(4):AR50-67

ICID: 1152251
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

FINANSE ROLNICTWA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH – PERSPEKTYWY ROZWOJU

Michał Soliwoda
ZER
2014; 341(4):AR68-86

ICID: 1152319
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

AWERSJA RYZYKA A DOCHODOWOŚĆ CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – UJĘCIE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE

Piotr Sulewski
ZER
2014; 341(4):AR87-105

ICID: 1152329
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Camelia Gavrilescu, Dan-Marius Voicilaş
ZER
2014; 341(4):AR106-116

ICID: 1152331
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD BADANIA KONIUNKTURY W ROLNICTWIE W POLSCE

Aleksander Grzelak, Jadwiga Seremak-Bulge
ZER
2014; 341(4):MI117-130

ICID: 1152303
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KONKURENCYJNOŚĆ EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROŚLINNYCH NA TLE GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

Grażyna Nachtman
ZER
2014; 341(4):MI131-143

ICID: 1152257
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE W LATACH 1933 I W 2010 NA TLE EUROPEJSKICH, W ŚWIETLE DANYCH RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ I FADN

Elżbieta Jasińska
ZER
2014; 341(4):MI144-170

ICID: 1152235
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS