Spis treści

Tom 337, Numer 4, 2013

STRONA REDAKCYJNA  

ZER
2013; 337(4):1-1

ICID: 1156503
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2013; 337(4):2-2

ICID: 1156504
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie

Marek Wigier
ZER
2013; 337(4):AR3-19

ICID: 1152976
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa 

Jacek Kulawik, Barbara Wieliczko
ZER
2013; 337(4):AR20-40

ICID: 1152979
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze w Kanadzie i USA jako składnik systemu zarządzania ryzykiem w nowoczesnym agrobiznesie 

Michał Soliwoda
ZER
2013; 337(4):AR41-59

ICID: 1152981
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom i parytet dochodów gospodarstw mlecznych o różnym stopniu koncentracji produkcji 

Marcin Wysokiński, Bogdan Klepacki
ZER
2013; 337(4):AR60-73

ICID: 1152983
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ceny nawozów mineralnych w Polsce i ich powiązanie z rynkami międzynarodowymi 

Jerzy Rembeza, Arkadiusz Zalewski
ZER
2013; 337(4):MS74-86

ICID: 1152985
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Produkcja warzyw w systemie ekologicznym i konwencjonalnym 

Grażyna Nachtman
ZER
2013; 337(4):MS87-99

ICID: 1152986
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KREDYTÓW KLĘSKOWYCH W POLSCE W LATACH 2007-2012 

Anna Gawrońska
ZER
2013; 337(4):MS100-112

ICID: 1152989
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KRYTERIA WYBORU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW Z POLSKI, CZECH I SŁOWACJI 

Aneta Barska
ZER
2013; 337(4):MS113-121

ICID: 1152992
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce 

Aleksandra Kowalska
ZER
2013; 337(4):MS122-132

ICID: 1152994
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS