Spis treści

Tom 343, Numer 2, 2015

STRONA REDAKCYJNA

ZER
2015; 343(2):1-1

ICID: 1154597
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2015; 343(2):1-1

ICID: 1168341
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2015; 343(2):2-2

ICID: 1156327
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

ZER
2015; 343(2):2-2

ICID: 1168342
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

WPŁYW KORPORACJI HANDLOWYCH NA POLSKI RYNEK SPOŻYWCZY

Piotr Chechelski
ZER
2015; 343(2):AR3-15

ICID: 1152338
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

IMPACT OF BUSINESS CORPORATIONS ON THE POLISH FOOD MARKET

Piotr Chechelski
ZER
2015; 343(2):AR3-14

ICID: 1156670
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Wioletta Wrzaszcz, Konrad Prandecki
ZER
2015; 343(2):AR15-36

ICID: 1156690
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPRAWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH ODDZIAŁUJĄCYCH W RÓŻNYM ZAKRESIE NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Wioletta Wrzaszcz, Konrad Prandecki
ZER
2015; 343(2):AR16-39

ICID: 1152113
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SOCIO-ECONOMIC BENEFITS FROM NON-AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY CONDUCTED BY FARMERS

Artur Ostromęcki, Dariusz Zając, Andrzej Mantaj
ZER
2015; 343(2):AR37-57

ICID: 1156699
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE KORZYŚCI Z PROWADZONEJ PRZEZ ROLNIKÓW POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Artur Ostromęcki, Dariusz Zając, Andrzej Mantaj
ZER
2015; 343(2):AR40-60

ICID: 1152142
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Jolanta Drozdz, Artiom Volkov
ZER
2015; 343(2):AR61-71

ICID: 1152133
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ROZWOJU SEKTORA DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ

Andrzej Kaleta
ZER
2015; 343(2):MI72-83

ICID: 1152341
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Andrzej Kaleta
ZER
2015; 343(2):mi73-83

ICID: 1156842
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

FUNKCJE OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH ROZWÓJ

Eugeniusz Niedzielski
ZER
2015; 343(2):AR83-92

ICID: 1152187
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Eugeniusz Niedzialski
ZER
2015; 343(2):AR84-93

ICID: 1156706
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PO 10 LATACH W UNII EUROPEJSKIEJ NA TLE POLSKI

Andrzej Madej
ZER
2015; 343(2):AR93-110

ICID: 1152183
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Andrzej Madej
ZER
2015; 343(2):MI94-110

ICID: 1157383
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2013 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY

Aldona Skarżyńska
ZER
2015; 343(2):AR112-131

ICID: 1153190
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Aldona Skarżyńska
ZER
2015; 343(2):AR113-132

ICID: 1156710
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

STRUCTURAL CHANGES IN POLISH AND HUNGARIAN AGRICULTURE SINCE EU ACCESSION: LESSONS LEARNED AND IMPLICATIONS FOR THE DESIGN OF FUTURE AGRICULTURAL POLICIES 

Wawrzyniec Czubak
ZER
2015; 343(2):RE132-138

ICID: 1153242
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

AMORTYZACJA W EKONOMICE AGROBIZNESU

Michał Soliwoda
ZER
2015; 343(2):RE139-145

ICID: 1153246
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS