Spis treści

Tom 342, Numer 1, 2015

 

ZER
2015; 342(1):1-1

ICID: 1156564
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

STRONA REDAKCYJNA

ZER
2015; 342(1):1-1

ICID: 1156566
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SPIS TREŚCI

ZER
2015; 342(1):2-2

ICID: 1156568
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CONTENTS

ZER
2015; 342(1):2-2

ICID: 1156379
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

PROBLEM KAPITALIZACJI SUBSYDIÓW W ROLNICTWIE

Justyna Góral, Jacek Kulawik
ZER
2015; 342(1):AR3-24

ICID: 1146845
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Justyna Góral, Jacek Kulawik
ZER
2015; 342(1):AR3-23

ICID: 1147600
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Werner Kleinhanss
ZER
2015; 342(1):AR24-39

ICID: 1147622
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KONKURENCYJNOŚĆ GŁÓWNYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH W NIEMCZECH

Werner Kleinhanss
Werner  Kleinhanss

ZER
2015; 342(1):AR25-41
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara
ZER
2015; 342(1):AR40-54

ICID: 1147843
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

Zofia Mirkowska, Wojciech Ziętara
ZER
2015; 342(1):AR42-56

ICID: 1146308
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Aldona Skarżyńska
ZER
2015; 342(1):AR55-71

ICID: 1147845
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI
WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W PERSPEKTYWIE 2020 ROKU

Aldona Skarżyńska
Aldona  Skarżyńska

ZER
2015; 342(1):AR57-73
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Piotr Sulewski, Stefania Czekaj
ZER
2015; 342(1):AR72-97

ICID: 1148656
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW

Piotr Sulewski, Stefania Czekaj
Piotr  Sulewski, Stefania  Czekaj

ZER
2015; 342(1):AR74-100
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Bernardo Reynolds Pacheco de Carvalho
ZER
2015; 342(1):AR101-121

ICID: 1146997
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Michał Pietrzak, Marcin Mucha
ZER
2015; 342(1):MI119-140

ICID: 1147846
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

DELIMITACJIA RYNKU NA PRZYKŁADZIE SEKTORA CUKROWNICZEGO

Michał Pietrzak, Marcin Mucha
Michał  Pietrzak, Marcin   Mucha

ZER
2015; 342(1):MI122-143
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 

Dariusz Strzębicki
ZER
2015; 342(1):MI142-154

ICID: 1148660
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

RYNEK ELEKTRONICZNY JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY RYNKU ROLNEGO

Dariusz Strzębicki
Dariusz  Strzębicki

ZER
2015; 342(1):MI144-156
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

RECENZJA KSIĄŻKI PANI NATALII PAWLICHY I PANI IRENY KICJUK
PT. „ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ GOSPODARKI NARODOWEJ - WYMIAR REGIONALNY” WYDAWNICTWO WIEŻA-DRUK ŁUCK 2014R.

Bogusław Ślusarczyk
Bogusław  Ślusarczyk

ZER
2015; 342(1):RE157-162
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2014 „IMPROVING PERFORMANCE OF AGRICULTURE AND THE ECONOMY: CHALLENGES FOR MANAGEMENT AND POLICY”

Michał Soliwoda
Michał  Soliwoda

ZER
2015; 342(1):KR163-167
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

KSIĄŻKI EKONOMICZNO-ROLNICZEZER
2015; 342(1):BI168-177
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS