Warto u nas publikować
 
  1. Za publikację w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej autor otrzymuje 15 punktów (lista „B” czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
  2. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej posiadają H-index = 13, wyliczony na podstawie Publish or Perish dla publikacji znajdujących się w Google Scholar.
  3. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej ukazują się nieprzerwanie od 1952 roku. Są najstarszym i najbardziej reprezentatywnym czasopismem środowiska polskich ekonomistów rolnych.
  4. Teksty artykułów zamieszczamy na stronie Zagadnień Ekonomiki Rolnej www.zer.waw.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.
  5. Umożliwiamy otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów. Poprzez stronę Zagadnień Ekonomiki Rolnej www.zer.waw.pl można śledzić statystyki pobranych tekstów, streszczeń i liczbę odwiedzin na stronie internetowej.
  6. Na stronie Zagadnień Ekonomiki Rolnej www.zer.waw.pl zamieszczamy listę recenzentów. Każdy artykuł ocenia dwóch niezależnych specjalistów, recenzentami są także naukowcy z zagranicy.
  7. W Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej publikują wybitni eksperci z dziedziny ekonomiki rolnictwa, ekonomiki przemysłu spożywczego, polityki rolnej, polityki społecznej, socjologii wsi.
  8. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej indeksowane są w bazach referencyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Index Copernicus, CEJSH, BazEkon, Agro.
  9. Publikacja artykułów w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej jest bezpłatna.
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600