PRACA ORYGINALNA
STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: DOSTOSOWANIA POPYTOWO-PODAŻOWE NA PODSTAWOWYCH RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE PRZED I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (1994-2013)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Data publikacji: 29-03-2018
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;354(1):206–213
SŁOWA KLUCZOWE
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600