PRACA ORYGINALNA
SŁOMA JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ENERGII LUB MATERII ORGANICZNEJ W GLEBIE
Wojciech Ziętara 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Data publikacji: 18-06-2018
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;355(2):28–40
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Podstawowym celem opracowania jest próba oceny skutków przeznaczania nadwyżki słomy występującej w polskim rolnictwie na cele energetyczne lub jako źródło dodatkowej materii organicznej w glebie. W związku z tym omówiono zagadnienie dotyczące znaczenia słomy jako alternatywnego źródła energii oraz zwrócono uwagę na rolę materii organicznej w poprawie potencjału produkcyjnego gleb i sekwestracji dwutlenku węgla (CO 2). Co więcej, ocenie poddano ekonomiczne skutki i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych posiadających nieujemne saldo sekwestracji CO 2 na tle pozostałych gospodarstw. W opracowaniu wykorzystano dane literaturowe oraz dane z 2069 gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawie zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, które prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN w 2015 roku.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600