RESEARCH PAPER
FUNKCJE OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH ROZWÓJ
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Publish date: 2015-05-10
Acceptance date: 2015-05-10
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;343(2):83–92
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600