Editorial Board
 
Gabriel Popescu, Prof. univ. dr., Bucharest University of Economic Studies, Romania
Wojciech Józwiak, Prof. dr hab., Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Włodzimierz Rembisz, Prof. dr hab., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, Polska, Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Boris Efimovich Frumkin, Associate Professor, Institute of Economics , Russian Academy of Sciences (IE RAS), Moscow, Russia; Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS), Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Dimitar Grekov, Professor, DSC, Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria
Stanisław Krasowicz, Prof. dr hab., IUNG Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Polska
Rumen Popov, Prof. Dr., Institute of Agricultural Economics, Sofia, Bulgaria
Drago Cvijanović, Professor PhD, University of Kragujevac, Serbia
Masahiko Gemma, Professor, Waseda University, Japan
Sergiy M. Kvasha, Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Agricultural Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Michał Sznajder, Prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Jerzy Wilkin, Prof. dr hab., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Polska
Bogdan Klepacki, Prof. dr hab., SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
Marian Božík, Doc. Ing. PhD, Výskumný Ústav Ekonomiky, Poľnohospodárstva a Potravinárstva (National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Agricultural and Food Economics), Bratislava, Slovakia
Andrzej Wiatrak, Prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Poland
Zofia Wyszkowska, dr hab. inż. prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
Rasa Melnikienė, Dr., Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Lithuania
Roberta Sisto, Associate Professor, University of Foggia, Italy
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600