RESEARCH PAPER
EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA, EKONOMICZNA I ŚRODOWISKOWA PRODUKCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH W REGIONACH ROLNICZYCH POLSKI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Publish date: 2017-03-09
Acceptance date: 2017-03-09
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2017;350(1):117–137
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600