Dziedzina Ekonomika rolnictwa (micro i makro)
 
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):31–53
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO PRECYZYJNE – KONCEPCJE I PERSPEKTYWY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):142–155
PRACA ORYGINALNA

KONWERGENCJA WYDAJNOŚCI PRACY W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;358(1):22–43
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600