Autor Włodzimierz Dzun
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW UTWORZENIA I ROZDYSPONOWANIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SP NA STRUKTURĘ GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):47–70
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARSTWACH OSÓB PRAWNYCH W OKRESIE PRZED I PO -AKCESYJNYM (LATA 1996-2010)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):20–44
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROCES TRANSFORMACJI GOSPODARSTW OSÓB PRAWNYCH W LATACH 1990-1996

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):14–38
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ PRZED I PO WEJŚCIU POLSKI DO UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):42–61
 
PRACA ORYGINALNA
 

CONDITION AND PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT OF RUSSIAN AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):156–178
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):67–89
 
PRACA ORYGINALNA
 

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ROSJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):10–32